Store ekspansjonsmuligheter med ny lufteteknologi

Karbondioksyd er den mest problematiske vannparameteren ved oppdrett av smolt. Tilgang på ferskvann i smoltanleggene er begrenset, og lufting er den eneste realistiske metode for å fjerne CO2. Ny teknologi løser problemene, noe som gir muligheter for betydelig ekspansjon i produksjonen.

Ikke noe annet lufteanlegg renser vannet så effektivt for CO2, og det springende punktet er den automatiske rensingen av anlegget. Utviklingen av GasBuster startet i 2011, vi utviklet GasBuster® i samarbeid med Yngve Ulgenes i BioFarm- Systems AS. Den kom på markedet i fjor, og salget har gått veldig bra det siste året. Vi jobber mye med å fortelle markedet hvordan de kan øke produksjonen av fisk med dette luftesystemet, samtidig som de ivaretar fiskevelferden.

Les hele artikkelen på fiskerioghavbruk.no