Helgeland smolt

Et av verdens største produksjonsanlegg for smolt, Helgeland Smolt i Nordland, har valgt KUBEhatch som sitt vannbehandlingssystem til klekkeriet. KUBEhatch er et selvgående og nøkkelferdig resirkuleringsanlegg som er kompakt, effektivt og veldig stabilt. Leveransen besto av KUBEhatch 15 000 med 15 CompHatch klekkerier, som gir en kapasitet på over 5 millioner egg/ yngel.