Alvestad Marin AS

Etablert i 2003 av Runar Alvestad. Virksomheten ble til da man så potensialet i utvikling av tekniske og praktiske løsninger for å kunne opprettholde og videreutvikle oppdrettsbransjens konkurransedyktighet. AM er nå etablert med datterselskap i Chile og hovedproduktene er godt etablert i alle lakseproduserende land.

Forretningsidè

AM skal utvikle, produsere og markedsføre produkter og tjenester til akvakulturnæringen både på det norske og det internasjonale marked. Gjennom god kontakt med bransjen vil utviklingen skje etter ønskede behov for effektivisering og kvalitetsheving/-sikring.

Visjonen

AM skal være en innovativ virksomhet for akvakulturnæringen med hovedfokus på løsninger for økt effektivitet og bedre kvalitet.

AM har lyktes i å patentere og kommersialisere unike løsninger til yngelproduksjon. AM ble nominert til Innovasjonsprisen under Aqua Nor messen i Trondheim.

Test picturefill

Runar Alvestad

Daglig leder
Mob: +47 911 58 228
Tel: +47 24 20 00 31
runar.alvestad@alvestadmarin.com

Test picturefill

Angel Cortes F

Teknisk leder
Mob: +56 9 7499 7471
Tel: +47 24 20 00 34
angel.cortes@alvestadmarin.com

Test picturefill

Marko Brkic

Salgsingeniør
Mob: +47 468 39 188
Tel: +47 24 20 00 30
marko.brkic@alvestadmarin.com

Test picturefill

Magnus Kvist

Automasjonsingeniør
Mob: +47 476 04 188
Tel: +47 24 20 00 31
magnus.kvist@alvestadmarin.com

Test picturefill

Morten Verling Ertsaas

Utviklingsingeniør
Mob: +47 974 26 187
Tel: +47 24 20 00 32
morten.ertsaas@alvestadmarin.com

Test picturefill

Yan Hertzberg

Innkjøpsleder
Mob: +47 481 68 801

yan.hertzberg@alvestadmarin.com