AutoTend®

AutoTend® er den første roboten i sitt slag som er utviklet for automatisk røkting av egg og yngel og har følgende egenskaper:

  • Kontinuerlig drift og minimalt med menneskelig interaksjon
  • Avansert maskinsyn og dobbel evaluering av egg og yngel før fjerning
  • Skånsom håndtering med hjelp av vakuumsug
  • Stabil konstruksjon og høy grad av sikkerhet
  • Klargjort for å montere til CompHatch

Skånsom håndtering
Forsiktig håndtering av rogn og yngel ved hjelp av sug for å trekke ut, og svakt trykk for å bevege de øverste lagene med rogn og yngel for tilkomst til det nederste laget.

Avansert maskinsyn
AutoTend® har et avansert maskinsyn som gir mulighet for en dobbel evaluering av objektet før det blir fjernet. Det betyr at ingen sunne egg eller yngel vil bli kassert ved uhell.