AutoTend®

AutoTend er den første roboten i sitt slag som er utviklet for automatisk røkting av egg og yngel og har følgende egenskaper:

  • Kontinuerlig drift og minimalt med menneskelig interaksjon
  • Avansert maskinsyn og dobbel evaluering av egg og yngel før fjerning
  • Skånsom håndtering med hjelp av vakuumsug
  • Stabil konstruksjon og høy grad av sikkerhet
  • Klargjort for å montere til CompHatch

Skånsom håndtering
Forsiktig håndtering av rogn og yngel ved hjelp av sug for å trekke ut, og svakt trykk for å bevege de øverste lagene med rogn og yngel for tilkomst til det nederste laget.

Avansert maskinsyn
AutoTend har et avansert maskinsyn som gir mulighet for en dobbel evaluering av objektet før det blir fjernet. Det betyr at ingen sunne egg eller yngel vil bli kassert ved uhell.