Dokumentasjon

Havbruksinstituttet AS har dokumentert effekten av CompHatch® klekkeskap og EasyHatch® klekkesubstrat ved to av Marine Harvests avdelinger. Disse ble da testet opp mot et tradisjonelt klekkesubstrat i 1 m kar samt EasyHatch® i 1 m kar. Resultatene viser at kombinasjonen CompHatch® med EasyHatch® har:

  • 21 % lavere dødelighet enn tradisjonelt substrat i 1 m kar.
  • 6 % lavere dødelighet enn 1 m kar med EasyHatch®.
  • Minst 33 % større kapasitet enn 1 m kar med tradisjonelt substrat uten at det går ut over overlevelse og vekst.

Driftslederne ved de to avdelingene har oppgitt at arbeids-timer til vask/ renhold reduseres med 4-5 ganger ved bruk av EasyHatch® kontra det tradisjonelle klekkesubstratet.

CompHatch® med EasyHatch® – Optimal kombinasjon
Fra en nylig utført undersøkelse ved norske klekkerier ble kombinasjoner av ulike typer klekkesystem og substrater sammenlignet med henhold til arbeidstimer på vask og desinfisering mellom rogninnlegg. Resultatene viser at CompHatch® med EasyHatch® i gjennomsnitt hadde 56 % færre arbeidstimer enn andre kombinasjoner i undersøkelsen.

Graf_arbeidst_justert

(Ref. Undersøkelse utført i regi av Alvestad i samarbeid med SINTEF og en masterstudent ved NTNU (2009). Resultatene bygger på data fra 22 klekkerier hvorav 14 hadde kombinasjonen CompHatch® med EasyHatch®).