Spesifikasjoner

CompHatch® har 8 etasjer med to klekkeseksjoner i hver- en kapasitet på 360 000 rogn og yngel.

  • 85 % mindre plassbehov
  • 360 000 egg/yngel per system
  • 3 million egg/yngel på 30 m2
  • 50 % lavere vannforbruk
  • Totalt vannforbruk fra 64 l/min til 112 l/min
  • Energisparing ved varming/kjøling
  • Minimum trykk på vanntilførsel: 0.25bar