EasyHatch

Et unikt og patentert klekkesubstrat

EasyHatch_01

  • 21 % Lavere dødelighet
  • 33 % Større yngelkapasitet
  • 60 % Mindre rengjørin

EasyHatch er et klekkesubstrat med hullrist og støttefunksjoner i en og samme enhet, uten matter som legges oppå rist. Dette forhindrer ansamling av dødt materie, forenkler rengjøring og reduserer faren for sopp. I tillegg unngås dannelse av luftbobler og tilhørende problemer med klemming/skvising av plommesekkyngel.

Stor yngelkapasitet og god støtte Bunnen i EasyHatch er avstivet og perforert med runde hull for jevn og god vanngjennomstrømming. Stavene på oversiden er av ulik høyde og plassert mellom de perforerte hullene med en tetthet tilpasset slik at de gir god støtte for yngelen, begrenser svømmeaktiviteten og kan således forhindre plommesekkavsnøring.

EasyHatch_02

Enkel montering og lettere rengjøring
EasyHatch er utstyrt med avstivingsribber og låsemekanismer langs sidene for sammenkobling av flere sett og kan med enkelthet monteres direkte i ulike klekkesystemer uten støtteplate. Med Easy Hatch er det lettere å tømme innleggene for yngel før startfôring samtidig som rengjøring og desinfeksjon før neste innlegg er betydelig enklere og mer tidsbesparende.

Fordeler med EasyHatch
EasyHatch ble sammenlignet med et av de tradisjonelle klekkesubstratene ved to av Marine Harvests avdelinger. I forbindelse medpraktisk driftsarbeid kom EasyHatch klekkesubstrat best ut med klare fordeler på følgende områder:

  • Redusert fare for at yngel havner mellom matte og karbunn
  • Renhold/plukking av død yngel under drift
  • Renhold etter avsluttet sesong
  • Total hygiene under drift

Driftslederne ved de to avdelingene har oppgitt at arbeidstimer til vask/renhold reduseres med 4-5 ganger ved bruk av EasyHatch kontra det tradisjonelle klekkesubstratet.