Dokumentasjon

Det nyutviklede substratet EasyHatch og det nye klekkeskap CompHatch ble sammenliknet med den tradisjonelle metode som benyttes på laks ved anlegget på Kvingo fra før som kontroll: Astro Turf substrat i 1m kar med klekkeinnlegg. På Fister Smolt ble kun substrat sammenliknet med Astro Turf, begge i 1m kar med tilpassede klekkeinnlegg samt i 0,78m2 runde klekkeinnlegg plassert i 1m kar. På vekst i plommesekkfase og gjennom startfôring ble det ikke registrert signifikante forskjeller ved Fister Smolt mellom de to typene klekkesubstrat. På Kvingo ble det registrert klart bedre verdier på overleving fram til 4 uker ut i startfôring for EasyHatch. Opptil 21% laver dødelighet enn med Astroturf, avhengig av type inkuberingsenhet. Fiskens vekt 4 uker ut i startfôring viste en liten forskjell, medianvekt på 0,77 gram for EasyHatch mot 0,82 gram for Astroturf. I forbindelse med praktisk driftsarbeid kom EasyHatch klekkesubstrat best ut med klare fordeler på følgende områder: enkel montering , redusert fare for at yngel havner mellom matte og karbunn, renhold/plukking av død yngel under drift, renhold etter avsluttet sesong, total hygiene under drift. Prosjektet viser at EasyHatch har en kapasitet på minst 33% mer plommesekkyngel enn Astroturf uten at det går utover overleving og vekst. Klekkeskapet CompHatch med EasyHatch gav 21% lavere dødelighet enn 1m kar med Astroturf. 1m kar med Astroturf vekt ved startfôring på 0,17 gram mot 0,16 gram for CompHatch. Klekkeskap m/Easyhatch er vesentlig mindre plasskrevende enn 1m kar og rogninkuberingen kan i et 8 skuffers skap gjennomføres på ca. 25% av arealet i forhold til 1m kar m/Astroturf. CompHatch har et praktisk og oversiklig system for justering og visualisering av vannbruk pr. enhet i skapet som savnes for 1m kar.CompHatch er raskere å røkte totalt sett.