FeedFlow®

FeedFlow_02

Fôrspill koster
Utfôring under sterk strøm fører til at fôrpartikler driver ut av anlegget. Fôring under strømstille forhold, når apetitten vanligvis blir dårlig, gir lav fôrutnyttelse. Utfôring som tilpasses de til enhver tid rådende strømforhold vil gi maksimal utnyttelse av fôret.

FeedFlow® er en enkel, robust og pålitelig pendelstrømmåler som gir kontinuerlig informasjon om vannstrøm i anlegget og stanser spill av fôr forårsaket av fôring ved for høy eller lav hastighet. Pendelen har lav sensitivitet for begroing, har ingen bevegelige komponenter eller sensorer og kan med enkelthet koblestil alle typer fôrapparater.

FeedFlow_01

Virkemåte Feedflow® kobles til en fleksibel kabel fra et festepunkt i oppdrettsanlegget. Instrumentet måler strømstyrken ved å utnytte strømmens dragkrefter. Ved strømstille forhold blir instrumentet kun påvirket av tyngdekraften og vil derfor innta en loddrett posisjon. Ved økende strømhastighet vil strømmen skape en horisontalt rettet dragkraft som trekker instrumentet en vinkel ø bort fra loddlinjen. Dette vinkelutslaget måles av et innebygd kontrollsystem som deretter beregner strømhastigheten v ut fra en innlagt kalibreringskurve. Til sist presenteres sanntids strømhastighet i form av et 4–20 mA elektrisk strømsløyfesignal.

Mekanisk konstruksjon viser hovedtrekkene i instrumentets mekaniske konstruksjon. Mekanisk sett oppfører instrumentet seg som en sylinder med 4 dragforsterkende, langsgående finner som henger etter en fleksibel snor. Instrumentets totale strømdrag i forhold til dets vekt i vann avgjør følsomhet og måleområde.

Elektronisk konstruksjon Instrumentets elektronikk er montert på et sirkulært sensorkort som først og fremst inneholder en toakset vinkelmåler og en dataprosessor. Vinkelsignalene sendes til prosessor en som fortløpende beregner vinkel ø uavhengig av hellingens retning. Deretter styrer prosessoren ut en 4–20 mA strømsløyfegenerator og en 9600 baud RS-232-generator. RS-232-generatoren presenterer hellingsvinkelen ø på ASCII format med oppdateringsfrekvens på ca. 1 sekund.