GasBuster®

GasBuster er en nyutviklet, høyeffektiv CO2-lufter som muliggjør stor kapasitetsøkning med eksisterende vanntilgang i settefiskanlegg. Lufteren erbasert på motstrøms-prinsippet der forholdet mellomvannstrøm og luftstrømstyres optimalt.

Ved ny teknologi holdes medie kontinuerlig rent, og lufteren har derfor stabilhøy effektivitet. Ved å utnytte potensialet med CO2-lufting fullt ut kan mange settefiskanlegg doble produksjonen – eller mer!

Høy renseeffekt for CO2 er viktigere enn man skulle tro hvis målet er å oppnå høy produksjonskapasitet i oppdrett.

Gasbuster_01

Som et illustrerende eksempel kan man i et kar med volum 500 m3 plassere omtrent 100 000 flere 100-grams fisk ved 12oC dersom renseeffekten i CO2-lufteren økes fra 50% til 75%.

Det betyr i praksis at ved å investere i en høyeffektiv lufter, vil man kunne øke kapasiteten i anlegget svært mye – altså en lønnsom investering!

Når man planlegger økt kapasitet i anlegget med bruk av CO2– lufting, har det avgjørende betydning at vannbehandlings-teknologien virker like effektivt hele tiden.

Hvis renseeffekten avtar som følge av begroing ved f.eks. høy temperatur, vil man miste kapasitet når man trenger den mest. Et innebygd, patentert vaskesystem i GasBuster sørger for at lufteren alltid er like effektiv. Dette er den viktigste egenskapen ved denne CO2-lufteren.

GasBuster_02

Bildene nedenfor illustrerer ulike modeller av GasBuster. Modellene nedenfor nr.1 pumpes vannet inn på toppen av luftekammeret og går tilbake i karet med selvfall. Modellen i bilde nr 2. tilføres vannet med selvfall fra oppdrettskaret og pumpes tilbake etter behandling.

Vi kan tilby bistand med løsninger for montasje; bl.a. dimensjonering og utforming av rør til/fra GasBuster og inn i karet for å oppnå god vannstrøm (hydraulikk) i karet. Riktig strømsetting og vanngjennomstrømming er viktige forutsetninger for å oppnå godt vannmiljø i oppdrettskar.

sirkulasjon i van cube hatch-NORSK

GasBuster produseres i polyetylen (PE) og er derfor meget robust, har lang levetid samt at den er kjemikalie– og korrosjonsresistent. Enheten er enkel å rengjøre og desinfisere.
Alle GasBuster – modellene testes med vann og er kvalitetssikret før utsendelse.

GasBuster_05

Hver GasBuster er utstyrt med et prosesskontrollsystem plassert i styreskap for montering utendørs. I front av styreskapet er et operatørpanel for enkel betjening. En PLS styrer og kontrollerer vannpumper, vannivå, vifte og vaskesystem. Vi kan tilby teknologi for fjernoppkobling mot lufterens styreskap. Dette gir rask bistand ved eventuelle driftforstyrrelser. Styresystemet er FAT-testet og kontrollert før levering. Les mer om vårt PLS system.