Forbedret CO2-avdriving

Effektiv avdriving av CO2 gir et meget stort potensiale for økt produksjonskapasitet i settefiskproduksjon.

Gasbuster-co2-avdriving01

Det har avgjørende betydning at teknologien har høy renseeffekt. Samtidig er det også meget viktig at teknologien har stabil og forutsigbar effekt for å kunne utnytte dette potensialet.

Med utgangspunkt i anlegg som bruker oksygentilsetting kombinert med CO2-avdriving, har vi foretatt en vurdering av hvor stort potensialet er ved bruk av denne vannbehandlingsstrategien.

Med andre ord: Hvor lavt vannforbruk kan oppnås på en forsvarlig måte med slike løsninger?

2015-03-22 12.45.20