Prosesskontroll

Hver GasBuster® er utstyrt med et prosesskontrollsystem plassert i et styre skap laget av rustfritt stål for montering utendørs. Alle enheter innvendig håndterer et bredt temperatur område og skapet er klassifisert med IP65 for å håndtere et røft miljø.

Styreskap_2

Hovedenheten i kontrollsystemet ere n PLS. PLS’en kontrollere pumpene, ventilene, viften, vannivået og vaske funksjonen.

Som tilvalg kan det monteres et operatørpanel i fronten av styreskapet. Dette gir operatøren informasjon og muligheten til å endre parametere, sjekke alarm lister og logge kurver. Et operatørpanel kan håndtere flere GasBuster® kontrol system.

Front hovedbilde

Kontroll systemet tilbyr automatisk vasking av mediet. Vann strømningen styres da slik at vannivået når en valgt høyde før høytrykksvaskingen starter. Start tid og lengde settes av brukes.

Vaskeprosess2

Vi kan tilby fjern tilgang av kontroll systemet. Dette gir muligheten for fjern diagnosering og support.

Alle PLS modulene er DNV godkjente for å sikre best mulig driftssikkerhet.

Systemet støtter datautveksling av alarmer og informasjon til alle kjente overordnede sentraldrifts systemer på markedet.