KubeHatch

Det første kjente nøkkelferdige resirkuleringssystemet utviklet for klekkerifasen ved produksjon av laksefisk, fra øyerogn til startfôring.

Marine Harvest Ytre Standal har laget rapporten «Kan oss finne forskjell mellom resirk og gjennomstrøyming på rogn», ta kontakt for mer informasjon om denne.

Kube-Topview00000000

  • Driftssikkert
  • Energieffektivt
  • Nøkkelferdig system
  • Kompakt og integrert
  • Hygienisk og med enkel rengjøring

KubeHatch er utviklet for klekkerifasen ved produksjon av laksefisk. Systemet har både økonomiske og miljømessige fordeler samt at det tillater en årstidsuavhengig og sikker produksjon av startfôringsklar yngel under optimale akvatiske forhold.

Lavere energiforbruk
Energi til temperaturregulering i KubeHatch er kraftig redusert sammenlignet med gjennomstrømssystemer på grunn av et mye lavere vannforbruk. I tillegg reguleres pumpehastighet etter behov med frekvensom formere. KubeHatch vil således være en lønnsom investering.

Kontroll og kvalitetssikring
All systeminformasjon sendes til et integrert styringssystem PLS (Programerbar Logisk Styring) som viderefører informasjon til en trykkskjerm for daglig betjening og til en PC hvor data logges. Operatør kan med enkelthet overvåke produksjonen, kontrollere vannstrøm, temperatur og vannkvalitet. Ved feil i systemet utløses alarmer, og back-up funksjoner kobles automatisk inn.

Stabilt miljø
I KubeHatch blir vannet behandlet i et omfattende vannbehandlingssystem.»Kjernen» i dette systemet er et biofilter, der bakterier omdanner oppløste avfallsstoffer i vannet til ufarlige forbindelser. Bakteriene i biofilteret reduserer muligheten for at” opportunistiske” og uønskede bakterier og sopp etablerer seg, og kan dermed også hindre potensielle alvorlige skader på egg og yngel. Et stabilt miljø er svært viktig i de tidligste fasene av fiskens liv hvor den har et begrenset immunforsvar. En god start er viktig for resultatene senere i produksjonssyklusen.

Mappe_bak

Perioden fra klekking til startfôring er en sårbar tid for fisken, hvor både biologiske og fysiske/kjemiske miljøfaktorer har stor innflytelse. Å sørge for stabile og gode miljøforhold i denne tidlige fasen kan være avgjørende for god helse og utvikling av fisken ved videre påvekst etter klekkeriet. Energi til oppvarming av vann i et resirkulert anlegg er kraftig redusert sammenlignet med gjennomstrømssystemer på grunn av et mye lavere vannforbruk. Reduksjonen er 95-99 % avhengig av hvordan man velger å kjøre systemet. KubeHatch har derfor både økonomiske og miljømessige fordeler,og tillater en årstidsuavhengig produksjon av startfôringsklar yngel under optimale akvatiske forhold.

Når miljøet rundt fisken er stabilt uten sterke svingninger i temperatur, pH, og andre stressfaktorer som eksempelvis daglige arbeidsoperasjoner, kan yngelen utnytte mer av plommenæringen til vekst og utvikling.

KUBEhatch_03 KUBEhatch_04