Prosesskontroll

Totalintegrert kontrollsystem

Prosesskontrol_front

For å sikre at alle prosesser og vannkvalitetsparametre er stabile, er det behov for et pålitelig overvåkings- og kontrollsystem. KUBE®hatch har et integrert system for optimal kvalitetssikring hvor all systeminformasjon overføres til et PLS basert kontroll system. Kontrollsystemet er forbundet til en berøringsskjerm plassert i nærheten av klekkeriet for daglig betjening.

PLS styrer frekvensomformere og regulerer pumpehastighet etter behov. I tillegg har systemet database logging av blant annet:

  • Oksygen, pH, og temperatur før og etter klekkeenhetene.
  • Vannstrøm til bioreaktor og før klekkeenhetene.
  • Total gassmetning (TGS) før og etter klekkeenhetene.
  • Vannivå i det mekaniske filteret og i buffertank.

Nivå2

Når kontrollsystemet oppdager feil i systemet, utløses en alarm som kan sendes til overordnet system. Skjermbildene fra berøringsskjermene kan speiles fra PC, MAC, tablets, iPad og mobiltelefon. Det er også mulighet for installasjon av utstyr som tillater full fjernassistanse via internett.

alarmliste2

Back-up system og sikkerhet

Ved et eventuelt strømbrudd vil PLS, berøringsskjerm, all instrumentering og alarmer fortsatt holdes i drift med strøm fra en UPS med batteribank slik at overvåking og kontroll av systemet er mulig til strømmen kommer tilbake.

Alle PLS modulene er DNV godkjente for å sikre best mulig driftssikkerhet.