KubeStart

Et moderne resirkuleringsanlegg basert på velkjent teknologi

Bilde_4

  • Driftssikkert
  • Energieffektivt
  • Nøkkelferdig system
  • Kompakt og integrert
  • Hygienisk og med enkel rengjøring

KubeStart et komplett resirkuleringsanlegg for startfôringbasert på bruk av en «moving bed» bioreaktor (MBBR) som biofiltertrinn sammen med andre velkjente vannbehandlingsmetoder som UV, ozonering,partikkelfjerning og oksygenering. Sammen med KubeStart og Comphatch utgjør dette et energieffektivt og biosikkert system fra klekking til startfôring. Et moderne resirkuleringsanlegg basert på velkjent teknologi.

God kontroll med partikler og avfallsmateriale på et tidlig stadium gir vekst av en sunn biofilm på biofilteret som bidrar til et stabilt miljø.

CubeStart_02

Partikkelseparator og kar med todelt avløp hvor 85% av vannet passerer ut gjennom et sideavløp og føres ut i avløpsledning. Resterende vannmengde går ut gjennom senteravløp i bunn,og må passere partikkelseparator, før det føres videre til avløpsledning og rensing i mekanisk sil.

CubeStart_01