Økonomi

Energisparing
Alle elektromotorer i KUBE®start frekvensstyres, noe som gjør det mulig å redusere energiforbruket med 30 – 50 %. I tillegg unngås unødig belastning og mekanisk slitasje ved oppstart, da PLS-en gir mulighet for soft-start av maskiner. I tillegg ligger det betydelig energisparing ved bruk av den integrertevarmepumpen, som ved normal drift kun bruker 4-5 kW for å holde vanntemperaturen på et visst nivå. Dersom man budsjetterer årlig energiforbruk for ca 240 operative dager og en gjennomsnittlig temperaturheving på 7 °C fra råvann, vil energiforbruket i KUBE®start 25 bli 50 – 55 % lavere sammenlignet med et gjennomstrømmingsanlegg med varmepumpe. Investeringskostnadene inklusive installeringskostnader vil være i samme størrelsesorden for KUBEstart®25 og et gjennomstrømsanlegg påmontert en moderne varmepumpe.

Investeringskostnadene inklusive installeringskostnader vil være i samme
størrelsesorden for KUBEstart®25 og et gjennomstrømsanlegg påmontert en moderne varmepumpe.

KubeStart_okonomi

Graf 1. Sammenligning av driftskostnader for KUBE® og gjennomstrømsanlegg med moderne varmepumpe, når annleggene har 240 operative dager i året med et vannforbruk på 4200 liter/min og et gjennomsnittlig temperaturheving på 7°C.

Hovedårsaken til det lave energiforbruket i KUBE®start 25 er at det tilføres svært lite nytt vann som må varmes opp. Dessuten vil mye av energien som brukes til pumping av vann for sirkulasjon bli omdannet til varme. Totalt sett blir energien i KUBE®start 25 svært godt utnyttet.

Det lave energiforbruket i KUBE®start 25 vil medføre betydelig lavere driftskostnader sammenlignet med et anlegg som er bygget for gjennomstrømming og varmepumpe (graf 1). På 5-6 år vil denne differansen være ca 1 million NOK forutsatt strømpris på 1,25 NOK pr kWh.