Prosesskontroll

Totalintegrert kontrollsystem

front2

For å sikre at alle prosesser og vannkvalitetsparametre er stabile, er det behov for et pålitelig overvåkings- og kontrollsystem. KUBE®hatch har et integrert system for optimal kvalitetssikring hvor all systeminformasjon overføres til et PLS basert kontroll system. Kontrollsystemet er forbundet til en berøringsskjerm plassert i nærheten av klekkeriet for daglig betjening.

PLS styrer frekvensomformere og regulerer pumpehastighet etter behov. I tillegg har systemet database logging av blant annet:

  • Oksygen, pH, og temperatur før og etter klekkeenhetene.
  • Vannstrøm til bioreaktor og før klekkeenhetene.
  • Total gassmetning (TGS) før og etter klekkeenhetene.
  • Vannivå i det mekaniske filteret og i buffertank.

nivå2

En kan også speile skjermbildet il operatørpanel på egen PC, MAC eller via PAD’er. Flere touchpanel kan også tilkobles hvis en ønsker tilgang fra andre steder på anlegget.

alarmliste

Back-up system og sikkerhet

Ved et eventuelt strømbrudd vil PLS, berøringsskjerm, all instrumentering og alarmer fortsatt holdes i drift med strøm fra en UPS med batteribank slik at overvåking og kontroll av systemet er mulig til strømmen kommer tilbake.

Alle PLS modulene er DNV godkjente for å sikre best mulig driftssikkerhet.

Systemet støtter datautveksling av alarmer og informasjon til alle kjente overordnede sentraldrifts systemer på markedet.