ReuseHatch

En nytt og forenklet vannbehandlingssystem for klekkeri, basert på samme logikk som KUBEhatch RAS. Teknologien legger til rette for resirkulering av den nødvendige vannstrømmen til egg og yngel med mellom 85% og 90%.

  • Mekaniske filtering, gassbehandling, temperaturkontroll
  • Elektromagnetisk flowmeter kontrollerer mengde nytt vann
  • Luft til vann varmepumpe for kjøling og oppvarmingsbehov
  • Varmegjenvinningssystem for økt energieffektivitet
  • PLS og berøringsskjerm for enkel tilgang og monitorering

Fokus på vannforbruk og temperaturkontroll

ReuseHatch bruker nøkkel-steg og lignende kontrollsystem som KUBEhatch. Med fokus på nyttvann-forbruk kontrollerer systemet kontinuerlig vannforbruk og temperaturen som leveres til klekkeriet.

Et varmegjenvinningssteg tillater effektiv bruk av energi i inkubasjonsprosessen. ReuseHatch er et ideelt system for klekkeri med god vannkvalitet, der nøkkelfaktorene er vann- og energibesparelser og driftsstabilitet.

Lufteteknologi for gasskontroll

Et luftesystem tar kontroll over CO2, TGP, samtidig som O2-nivået holdes på 100%. En effektiv lufteprosess ved lavt trykk oppnår likevekt for vannet før det går gjennom klekkeriet, slik at problemer med gassovermetting unngås.

Prosesskontroll

PID-reguleres av hovedfunksjonene som vannstrøm til klekkeri, nytt vann, temperatur og vannstrøm til lufter. Systemet monitorerer i tillegg nødvendige parametere og kan sende signal til et sentralt system når det oppdages feil. Det er også mulig å installere utstyr for full fjerntilgang over lokalt nettverk, eller internet.

Ved strømutfall blir PLS, trykkskjerm, instrumenter og alarmer holdt i live med hjelp av en UPS med batteri. Slik at monitorering er mulig til strømmen er tilbake.

Ettermontering i eksisterende anlegg

ReuseHatch er et modulert system som enkelt kan tilpasses for å passe inn i eksisterende anlegg, noe som gjør det til et ideelt system der det ikke er ønskelig å gjøre omfattende endringer på anlegget. Alle komponenter er skreddersydd basert på ønsket kapasitet i klekkeriet og tilgjengelig vannkvalitet.