Her er noen av våre prosjekter, kunder og samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål vedrørende prosjektene våre, eller ikke finner beskrivelse av prosjektet du leter etter.

Test picturefill

Akvafarm

Akvafarm har drevet smoltproduksjon sine 1985, og da de nå for første gang bestemte seg for å starte med CO2– lufting valgte de GasBuster fra Alvestad Marin. Takket være GasBuster opprettholder de produksjonen på bare halvparten av vannmengden. GasBuster ble valgt på grunn av enkelheten, driftssikkerheten og den automatiske rengjøringen.

Test picturefill

Helgeland smolt

Et av verdens største produksjonsanlegg for smolt, Helgeland Smolt i Nordland, har valgt KUBEhatch som sitt vannbehandlingssystem til klekkeriet. KUBEhatch er et selvgående og nøkkelferdig resirkuleringsanlegg som er kompakt, effektivt og veldig stabilt. Leveransen besto av KUBEhatch 15 000 med 15 CompHatch klekkerier, som gir en kapasitet på over 5 millioner egg/ yngel.

Test picturefill

Sisomar AS

Sisomar installerte nytt klekkeri med 13 CompHatch klekkestystem og arbeidslift i slutten av 2014, noe som har ført til en bedre turnover i startforingsavdelingene. Anlegget er derfor mye bedre utnyttet, med mye rogn på liten plass. De har foreløpig ikke økt produksjonen, men de har fått en bedre flyt i anlegget, noe som fører til at de legger ned færre timer, og får en lettere drift.

Test picturefill

Vartdal Fiskeanlegg AS

Vartdal Fiskeoppdrett har kjøpt åtte store GasBuster CO2–luftere til deres nye postsmoltanlegg. Leveransen består av 2 stk GB-20 luftere til 28-meter tank. 4 stk GB-10 til 4 stk 14 meter tanker. 2 stk GB 12.5-03 for sjøvannsinntaket. Planlagt oppstart av anlegget er vinter 2016.

Test picturefill

Tassal Group Limited

Tassal Group valgte CompHatch grunnet det lille fotavtrykket anlegget setter i forhold til mengden egg som blir klekket, i tillegg til at hvert brett har separat tilførsel av vann, noe som gjør det mulig å plukke døde egg og yngel uten å miste vanntilførselen. Tassal Group melder om at systemet fungerer akkurat som det skal, og at yngelen drar fordelen av det veldesignede underlaget den faller på når den klekker.

Tassal Group har per i dag 20 CompHatch installert ved Rookwood Road Hatchery og 9 enheter ved Russel Hatchery i Tasmania.

Test picturefill

Firda Settefisk AS

Firda Settefisk har kjøpt 21 stk GasBuster CO2 – luftere for sine to anlegg på Botnane og Nordalsfjord. Per april 2016 er seks av dem ferdig montert, noe som bl a har ført til et mye bedre strømbilde i de aktuelle tankene. Det nye systemet sørger for at mellom 70 og 80 prosent av CO2 blir luftet ut, mot 25 – 30 prosent med det gamle systemet. Vannforbruket er dessuten redusert. I og med at GasBuster har automatisk vasking er det svært lite arbeid med tilsyn og vedlikehold av disse lufterne, og de har stabilt høy effektivitet hele tiden. Dette er hovedgrunnene til at Firda Settefisk vil ta denne vannbehandlingsteknologien i bruk på alle sine anlegg.

Spesifikasjoner:

Botnane: 5 stk GB2.5-01 for individuell montasje på Ø8m tanker. 2 stk GB 20-03 der hver enhet deles mellom 2 stk Ø15m kar. 2 stk GB 10-03 for individuell lufting til Ø15m tanker.

Norddalsfjord: 10 stk GB 2.5-01 for lufting individuelt på 8 meter kar. 3 stk GB 20-03 der hver lufter deles mellom 2 stk Ø15m tanker.

Test picturefill

Lerøy Midt AS avd. Kvernviklaks

Lerøy Midt AS avd. Kvernviklaks har installert 4 stk GasBuster 5-03 CO2-luftere for innendørs bruk. Hver Gasbuster lufter vann til 2 stykk Ø 8-meter tanker.

Test picturefill

Marine Harvest Norway AS avd. Steinsvik

Resirkuleringssystemet KUBEhatch 12 000 gir Marine Harvest på Steinsvik mulighet til å styre klekkeprosessen ved hjelp av planlagte temperatur-regimer. Systemet kan regulere temperaturen helt ned til 2 grader, og øker derfor fleksibiliteten hos Marine Harvest. De kan bestemme når de ønsker klekkingen; kjøres temperaturen ned går prosessen tregere, økes den så går klekkingen raskt.

Resirkuleringssystemet har en kapasitet på 3,6 millioner rogn i hver klekkepulje.